Zipline Vinarium

Zipline Vinarium

Vodilni partner operacije

Občina Lendava – Lendva Közseg

Glavna ulica 20, 9220 Lendava – Lendva

Partnerji operacije

Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva

Lendavska cesta 19, Čentiba, 9220 Lendava –  Lendva

 

Doživite Pomurje, d.o.o. PE Renkovci

Renkovci 57c, Renkovci, 9224 Turnišče

 

Občina Turnišče

Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

 

Društvo za razvoj in promocijo aktivnega življenja

Velika Polana 208c, Velika Polana , 9225 Velika Polana

 

Interplanet nove tehnologije d.o.o.

Melinci 43, 9231 Beltinci

Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture

Specifični cilj

Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno – rekreacijskega udejstvovanja

Namen operacije

Občina Lendava in tudi celotno območje LAS PDL 2020 se srečuje s pomanjkanjem primerne športne infrastrukture na področju adrenalinskega športa, torej predvsem tiste, ki je namenjena rekreaciji občanov in občank ter tudi infrastrukture za turiste. Če je v okolju infrastruktura za potrebe nogometa relativno dobro razvita pa je veliko pomanjkanje predvsem na drugih področjih. Sicer so v občini Lendava na voljo še telovadnica, zunanje igrišče ter atletska steza, najdemo pa tudi stezo za Speedway in nekaj drugih objektov. Vsekakor pa primanjkujejo fitnes naprave, motorični parki, igrišča za tenis, odbojko in košarko in druga infrastruktura za adrenalinski šport, ki bi jih lahko uporabljali občani in občanke, hkrati pa bi privabljala tudi turiste, ki želijo individualno in aktivno preživljati prosti čas.

Zato so partnerji operacije pri snovanju operacije in iskanju rešitve izhajali s ciljem, da vzpostavijo novo športno infrastrukturo s tesnim povezovanjem (aktivnega) preživljanja prostega časa lokalnega prebivalstva ter hkrati izboljšanje turistične ponudbe na športnem področju. Zakaj?  

Občina Lendava in območje  LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se v zadnjih letih sooča z izjemnim razvojem turizma, ki se kaže na letnem povečevanju števila turistov v območju. Žal pa podrobnejša analiza prisotnih turistov kaže, da gre predvsem za t.i. nezahtevne (splošne) turiste, ki se v območju zadržujejo manj časa ter s tem porabijo manj sredstev, kot pa bi jih lahko. Razloge za takšno stanje lahko iščemo predvsem v pomanjkanju specializiranih turističnih produktov, ki so namenjeni določeni ciljni skupini. V prihodnjih letih lahko namreč pričakujemo upad števila turistov v kolikor ne bomo ponudili novih in zanimivih produktov.

Zato so partnerji operacije zasnovali edinstveno športno infrastrukturo v okviru Ziplina, ki ga bodo umestili v samo središče Lendavskih goric ob neposredni bližini Stolpa Vinarium, ki bo z vidika športne infrastrukture predstavljal pravi magnet za ciljne skupine, hkrati pa bodo v okviru projekta vzpostavili produkte z razvojem in vključevanjem preostale razpoložljive infrastrukture na LAS območju in s čimer bodo povečevali privlačnost območja z vidika športne infrastrukture.

Cilji operacije

Cilj operacije je v roku enega leta pridobiti športno infrastrukturo za preživljanje prostega časa lokalnega prebivalstva ter turistov, kar bodo  partnerji dosegli z vzpostavitvijo Zipline proge v Lendavskih goricah, ter plezalne proge v Dobrovniku in skupne priprave petih produktov za skupen nastop na trgu z namenom trajnostnega razvoja športnega turizma v LAS območju.

Rezultati operacije

  • Vzpostavljena nova športna infrastruktura (2);
  •  Število novih turističnih produktov (5);
  • Izobraževalni dogodki (2);
  • Nova delovna mesta (1).

Obdobje izvajanja operacije

1. 10. 2021

31. 8. 2022

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

312.014,33

174.916,25

Kontakt

Bojan Petrijan

T: +386 41 733 982

E: bojan.petrijan@lendava.si